یک منجی برای همه دنیا.

درخواست حذف این مطلب

بسم رب ال ...


بعد از اون سخنرانی دلنشین حاج اقا رفتیم برای کلاس پرسش و پاسخ...

کلاس پرسش و پاسخ کشیده شد به سمت بحث های تربیتی

خانمی کنار من نشسته بود که از لحاظ جثه بهش میومد که 15یا 16سالش باشه اما تو حرفاش فهمیدیم دوتا بچه داره ریحانه و علی ...واقعا بهش غبطه خوردم هم بخاطر مادر بودنش و هم اینکه ریز به ریز مطالب تربیتی رو مینوشت...

مادرها همه نگران بچه ها بودن بچه هایی که تا همین چند وقت پیش اهل مسجد بودن اما جدیدا دیگه.حتی نمیخوندن...

و حتی به سمت و سوهای دیگه کشیده شده بودند...

من به دقت به حرفاشون گوش میدادم و برای خودم تحلیل می ....جون قبلا توی یک گروه تربیتی تلگرام عضو بودم.و مطالبش رو دنبال می . و کاش میتونستم بگم قبل از اینکه ببینید کی و چی بچتونو دین زده کرده یه نگاه به خودتون ید ایا شمایی که خونید شمایی که از بچت توقع داری تو خونه اخلاقت چطوره؟؟؟ میخونی و بهش گیر میدی؟ میخونی و حاضر نیستی بچه هاتو همراهی کنی؟؟ادعای خونیت میشی و با زبونت بچتو ازار میدی .؟؟

توی اون کانال یاد گرفتم به جای اینکه همیشه سر پیکان رو..رو به بقیه بگیری اول بگیر روخودت...

خلاصه جلسه تحلیل با خودم ادامه داشت که دعوت شدیم به نمایشگاه مهدویت...

بهترین نمایشگاهی که توی عمرم دیدم...

نمایشگاه از اتاق های تو در تو درست شده بود اولین اتاق اتاقی بود که از سقفش کتاب های مهدویت اویزون شده بود و روی دیوارش شجره حضرت مهدی عجل الله از اولین بعنی ادم تا خاتم کشیده شده بود...تنه های کوچیک درخت هم به عنوان صندلی اونجا بود که روش نشستیم و خانم راهنما برامون حرف زد...

اینکه از اینجا به غرفه های نشانه های ا ا مان میریم...

و سفر یک ساعته ی ما به دنیای علامات ا ا مان شروع شد...

انقدر که این نمایشگاه هیجان داشت

حتی یک شهربازی هیجان نداشت....


وارد یک راهروی شدیم که چندتابلوی بزرگ توی اون بود ..

در این راهرو ع منجی دین های دیگه در کتاب هاشون رو زده

یهود زرتشت و حتی بودا و در ا ...

خانم راهنما دستشو روی اسم دین ها گذاشت و ازمون خواست تا نشانه های منجی هارو بخونیم

درتمامی ادیان نشانه ی منجی ا ا مان مثل هم بود

عد پرور و یار مستضعفان. ی که همه رو از ظلم طالمان نجات میده ........یا صاحب ا مان


ادامه دارد......