لیلایی که لیلا نیست...

درخواست حذف این مطلب

بسم الله...


شنیدین چی گفته؟؟؟

همین خانم سمت راستیه؟؟؟

باباهمین لیلا نه نه اشتباه سرکار خانم ریحانه پارسا بازیگر19ساله تازه وارد!!

بعد از دیده شدنش در سراسر غصه و غم باد پدر یه ع ایی از خودش گذاشته که گویی تازه به دوران ترین رسیدهای دنیا جامه دریده و همگی خود را به دریا ریختند منتقدان نیز از شدت درامدن چشمانشان دیگه قادر به دیدن و انتقاد نیستند خخخ الکی...

بعد ازش پرسیدن چرا اونوقت چرا؟؟؟

اونم گفته که میخوام بگم شخصیت من با لیلای قصه فرق داره .....

بابا خانم بازیگر دیگه چکار منه بفهمین چقدر براش سخت بوده خودشو چادری و متدین نشون بده...

بگذریم...

و اما نفر سمت چپی که خوده لیلاست دیگه اصلا لیلای واقعی ایشونه...

بگذریم....