قدیما بهتر بود......

درخواست حذف این مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

صداش بلند شده بود که چی ...که اینکه قدیما بهتر بود ..که میگن بچه های ما از این دوران بعدا چی چی خاطره داشته باشن با این اوضاع ...از در و دیوار مینالید میگفت این چه وضعیه ما دیگه بچه نمیاریم نمیدونیم ایندش چی میشه....

میگفت و میگفت که یه نفر از همون دور و برا گفت:قدیما چه چیزیش خوب بود دقیقا؟؟؟؟

صف های طولانیش خوب بود ؟؟؟جنگش خوب بود؟؟؟؟کمبود امکاناتش خوب بود؟؟؟

طرف که صداش بلندشد گفت: خب بهتر از حالا بود !!!!

اون یه نفر گفت :میدونی چرا خوب بود؟؟؟چون مردم.اونوقتا قانع بودن اونوقتا یه لقمه نون داشتن و شکر خدا می ..حلال خور بودن واسه همینم حرف حق رو بهتر درک می .....

طرف ت شد و بحث همینجا خو د تا سر سفره که تلویزیون داشت خبر نشون میداد

طرف دوباره صداش رفت بالا که جمع کنین اوضاع مملکت فلان بیسار همش تقصیره......

اون یه نفر سریع گفت؛ترمز دستیی و بکش وایسا ...همین چندوقت پیش نبود دم دمای انتخابات رگ گردن کلفت کرده بودی جلو همه وایساده بودی و حرف بد و بدتر میزدی؟؟؟؟

همین خودت بودی رای دادی که همچین شد.....

و باز سکوتتتتتت جمع. "_"

اینروزا از این مکالمه ها انقدرررررر میشنویم که نگو...


خدا فقط بدادمون برسه و بهمون صبر بده الهی آمین