هر روز درغم تو مردن بازهم کم است.....

درخواست حذف این مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم


حال و روز این روز هایم خوب نیست.....

نه برای گرانی

نه. برای این مسائل اقتصادی

نه برای این وضعیت نابسمان

این ها که خواهد گذشت....


حالم خوب نیست برای اعتقاداتی که به بادشان می دهند....


حالم خوب نیست برای حسین.....

حسینی که حالا از گوشه کنار هرجا می روم مورد اهانتش قرار می دهند ...خودش را. پرچمش را. علمش را....


خدایا صبر بده تا تحمل کنیم و از طرف دیگر بی تفاوت نباشیم....


حسین یکبار درزمانه غریب خودش شهید شد...


دراین اوضاع احوال هر روز شهیدش می کنند بازبانشان

با کارهایشان.....


دلم میخواهد برای .حسین بمیرم برای غریبی اش......خدایا خودت به ما کمک کن دست از علی و آل علی نکشیم...یاحسین