رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه آزاد سهمیه ایثارگران 96  

درخواست حذف این مطلب
  انتخاب رشته تکمیل ظرفیت علوم تغذیه فرصتی را پس از اعلام نتایج آزاد برای متقاضیان سهميه ايثارگران کنکور سراسری 96 علاقه مند به رشته علوم تغذیه مهیا می کند تا شانس قبولي خود را برای ورود و تحصیل در و رشته مورد علاقه خود بیازمايند . جمعیت 50 هزار نفری سهميه ايثارگران 5 درصدي و 25 درصدي با در اختیار داشتن 30 درصد از کل ظرفیت در مرحله تکمیل ظرفیت علوم تغذیه سهم تعیين کننده ای در توزیع ظرفیت ها دارند .رشته م

ادامه مطلب  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری آزاد سهمیه ایثارگران 96  

درخواست حذف این مطلب
 انتخاب رشته تکمیل ظرفیت هوشبری فرصتی را پس از اعلام نتایج آزاد برای متقاضیان سهميه ايثارگران کنکور سراسری 96 علاقه مند به رشته هوشبری مهیا می کند تا شانس قبولي خود را برای ورود و تحصیل در و رشته مورد علاقه خود بیازمايند . جمعیت 50 هزار نفری سهميه ايثارگران 5 درصدي و 25 درصدي با در اختیار داشتن 30 درصد از کل ظرفیت در مرحله تکمیل ظرفیت هوشبری سهم تعیينکننده ای در توزیع ظرفیت ها دارند .رشته محل های هوشبری

ادامه مطلب  

آزاد رتبه اول های کشور را دارد  

درخواست حذف این مطلب
آزاد رتبه اول کشور آزاد رتبه اول کشور , علیرضا رهایی معاون آموزشی آزاد اظهار کرد:بر اساس دستور العمل وزارت علوم سر فصل های برخی از رشته های آزاد مثل مددکاری اجتماعی و زبان و ادبیات آلمانی بازنگری شده است.وی عنوان کرد: در رشته مردم شناسی اسم اين رشته برای دانشجویان ورودی جدید اين به نام رشته علوم اجتماعی با گرایش مردم شناسی است و اين بخشنامه برای دانشجویان ورودی 96 نیز اجرایی می شود.رهایی تاکید کرد: رشته برنامه ریزی تعاون جایگزين علوم اجتماعی

ادامه مطلب  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری آزاد سهمیه بسیج فعال 96  

درخواست حذف این مطلب
در انتخاب رشته تجربی رشته پرستاري یکی از پرمتقاضی ترين رشته ها محسوب می شود که معمولا پس از اعلام نتایج آزاد ، جمعیت کثیری از داوطلبان کنکور سراسری 96 به دنبال تکمیل ظرفیت پرستاري  آزاد هستند . در ازاد داوطلبان به سه سهميه عادی ، ايثارگران و بسیج فعال تقسیم می شوند که آن دسته از داوطلبانی که از سهميه بسیج فعال استفاده می نمايند برای شرکت در تکمیل ظرفیت  آزاد می بایست 95 درصد تراز قبول

ادامه مطلب  

تاثیر سهمیه در انتخاب رشته ی  

درخواست حذف این مطلب
سهميه های ذکر شده در دفترچه ثبت نام آزمون ی 97 شامل سهميه آزاد ، سهميه 25 درصدي ايثارگران ، سهميه 5 درصدي ايثارگران ، سهميه رزمندگان و سهميه مربیان می باشد . سهميه های ايثارگران ، رزمندگان و مربیان هیچ تاثیری روی تراز داوطلب ندارد و صرفا موجب کاهش حدنصاب قبولي هر رشته محل می شود . افرادی که مشمول اين سهميه ها می باشند در مجموعه مجزایی مورد بررسی قرار می گیرند و بخشی از ظرفیت پذیرش کل ها به داوطلب

ادامه مطلب  

آ ین رتبه قبولی پزشکی آزاد 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
از آنجاییکه در  آزاد داوطلبان هر سه منطقه 1 ، 2 و 3 دریک سهميه تحت عنوان سهميه عادی دسته بندی می شوند در نتیجه از اهمیت رتبه در سهميه در انتخاب رشته آزاد کاسته و آنچه اهمیت پیدا می کند تراز یا نمره کل است . با وجود اينکه تنها ملاک قبولي آزاد در هر رشته محل آ ين تراز قبولي است ولی بسیاری از داوطلبان تمایل دارند از شانس قبولي خود از طریق مقایسه رتبه کشوری خود با آ ين رتبه قبولي آزاد مطلع شوند . بنابراين با استفاده از تجربه مشاو

ادامه مطلب  

آ ین رتبه قبولی آزاد 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
از آنجاییکه در  آزاد داوطلبان هر سه منطقه 1 ، 2 و 3 دریک سهميه تحت عنوان سهميه عادی دسته بندی می شوند در نتیجه از اهمیت رتبه در سهميه در انتخاب رشته آزاد کاسته و آنچه اهمیت پیدا می کند تراز یا نمره کل است . باوجود اينکه تنها ملاک قبولي آزاد در هر رشته محل آ ين تراز قبولي است ولی بسیاری از داوطلبان تمایل دارند از شانس قبولي خود از طریق مقایسه رتبه کشوری خود با آ ين رتبه قبولي آزاد مطلع شوند . بنابراين با استفاده از تجربه مشاور

ادامه مطلب  

آ ین رتبه قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی آزاد 96  

درخواست حذف این مطلب
داوطلبان علاقه مند به رشته دندانپزشکی در کنکور سراسری 97 اين فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولي در انتخاب رشته آزاد 97 نیز امتحان کنند . علاقمندان به انتخاب رشته دندانپزشکی باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته آزاد ، سهميه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهميه ای با عنوان سهميه مناطق وجود ندارد ، " رتبه در سهميه " ذکر شده در کارنامه اولیه کنکور سراسری&n

ادامه مطلب  

آ ین رتبه قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 5 درصدی آزاد 96  

درخواست حذف این مطلب
داوطلبان علاقه مند به رشته داروسازی در کنکور سراسری 97 اين فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولي در انتخاب رشته آزاد 97 نیز امتحان کنند . علاقمندان به انتخاب رشته داروسازی باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته آزاد ، سهميه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهميه ای با عنوان سهميه مناطق وجود ندارد ، " رتبه در سهميه " ذکر شده در کارنامه اولیه کنکور سراسری  ن

ادامه مطلب  

آ ین رتبه قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی آزاد 96  

درخواست حذف این مطلب
داوطلبان علاقه مند به رشته دامپزشکی در کنکور سراسری 97 اين فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولي در انتخاب رشته آزاد 97 نیز امتحان کنند . علاقمندان به انتخاب رشته دامپزشکی باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته آزاد ، سهميه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهميه ای با عنوان سهميه مناطق وجود ندارد ، " رتبه در سهميه " ذکر شده در کارنامه اولیه کنکور سراسری  ن

ادامه مطلب  

آ ین تراز قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی آزاد 96  

درخواست حذف این مطلب
از آنجایی که معیار پذیرش  آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته دامپزشکی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولي خود در انتخاب رشته آزاد 97 در رشته دامپزشکی در سهميه ايثارگران 5 درصدي ، صرفا اطلاع از آ ين تراز قبولي دامپزشکی آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراين در اين مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته دامپزشکی ، آ ين تراز قبولي دامپزشکی آزاد 96 – 97 در واحد های 

ادامه مطلب  

آ ین رتبه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصدی آزاد 96  

درخواست حذف این مطلب
داوطلبان علاقه مند به رشته پرستاري در کنکور سراسری 97 اين فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولي در انتخاب رشته آزاد 97 نیز امتحان کنند . علاقمندان به انتخاب رشته پرستاري باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته آزاد ، سهميه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهميه ای با عنوان سهميه مناطق وجود ندارد ، " رتبه در سهميه " ذکر شده در کارنامه اولیه کنکور سراسری  نیز

ادامه مطلب  

آ ین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 5 درصدی آزاد 96  

درخواست حذف این مطلب
داوطلبان علاقه مند به رشته علوم آزمایشگاهی در کنکور سراسری 97 اين فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولي در انتخاب رشته آزاد 97 نیز امتحان کنند . علاقمندان به انتخاب رشته علوم آزمایشگاهی باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته آزاد ، سهميه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهميه ای با عنوان سهميه مناطق وجود ندارد ، " رتبه در سهميه " ذکر شده در کارنامه اولیه کنک

ادامه مطلب  

آ ین رتبه قبولی پرستاری سهمیه بسیج فعال آزاد 96  

درخواست حذف این مطلب
داوطلبان علاقه مند به رشته پرستاري در کنکور سراسری 97 اين فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولي در انتخاب رشته آزاد 97 نیز امتحان کنند . علاقمندان به انتخاب رشته پرستاري باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته آزاد ، سهميه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهميه ای با عنوان سهميه مناطق وجود ندارد ، " رتبه در سهميه " ذکر شده در کارنامه اولیه کنکور سراسری  نیز

ادامه مطلب